Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Pieczyskach
Pieczyska 13
05-651 Chynów
tel. (48) 6646869

e-mail:szkpieczyska@o2.pl

Dyrektor:
mgr Urszula Wasilewska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pieczyskach jest jedną z ośmiu szkół podstawowych w gminie Chynów.
Kadra pedagogiczna liczy 14 osób, z czego 7 jest pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych. 

Z liczby ogółem zatrudnionych:
  • 11 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
  • 3 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe zawodowe – licencjat z przygotowaniem pedagogicznym.

Uwzględniając stopień awansu zawodowego liczba nauczycieli przedstawia się następująco:
  • stażystów – 2
  • kontraktowych – 2
  • mianowanych – 2
  • dyplomowanych – 8

Do szkoły uczęszcza około 70 uczniów. Mała liczba uczniów w klasie umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. W szkole funkcjonuje Oddział Przedszkolny, do którego chodzą dzieci 6 i 5 letnie. Nasza szkoła, to szkoła w której dzieci czują się dobrze. Sale lekcyjne są estetycznie urządzone, dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb dziecka. Posiadamy nowoczesną pracownie komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Dysponujemy bogatym księgozbiorem w bibliotece. Staramy się zaznaczyć swoją obecność podczas imprez, na konkursach przedmiotowych zarówno gminnych jak też organizowanych przez instytucje na szczeblu regionalnym czy ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie kompetencji kl. VI. Corocznie bierzemy udział w projekcie „Działaj lokalnie”- między innymi wyposażyliśmy plac zabaw w nowy estetyczny sprzęt, który służy naszym uczniom jak również młodszemu pokoleniu. Przystąpiliśmy do projektu Radosna Szkoła i otrzymaliśmy dotacje do zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych dla klas I-III. Ogromnie atrakcyjną i kształcącą formą zajęć są wyjazdy do kina, teatru, na koncerty. Udaje nam się też organizować wycieczki krajoznawcze w bliższe i dalsze zakątki kraju i w zależności od wieku dziecka i możliwości finansowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wspólne spotkania pokoleń gromadzące całe rodziny. Organizujemy uroczystości dla środowiska lokalnego: Ślubowanie klasy I, Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Wigilia, Zabawa Sylwestrowa, Choinka szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, oraz imprezy promujące zdrowy styl życia.