Przebudowa drogi gminnej nr 160314W Grobice – Staniszewice - gr województwa – (Pęcław) od km 4+442,04 do km 6+272,00 w istniejącym pasie drogowym

Przebudowa drogi gminnej nr 160314W Grobice –...

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 160314W Grobice –...

WIĘCEJ 2021-11-03