DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 160314W Grobice – Staniszewice- gr województwa – (Pęcław) od km 4+442,04 do km 6+272,00 w istniejącym pasie drogowym”

DOFINASOWANIE 991 159,86 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 415 942,67 zł

Wykonana została nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m z poboczami z kruszywa łamanego o szerokość 2 x 75 cm na długości 1829,96 mb.

Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich i komfort życia okolicznych mieszkańców poprzez zapewnienie stałego ciągu komunikacyjnego. Ułatwiony będzie transport towarów, płodów rolnych, możliwy będzie szybszy dojazd służb ratowniczych.