Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2021

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie...

Ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2021r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U....

WIĘCEJ 2021-01-04