Ogłoszenie z dnia 1 lutego 20201r.


Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

Zadanie 1 - karate na terenie Gminy Chynów- ofertę Klubu Sportowego „GROT” 05-650 Chynów, ul. Sportowa 3 – kwota dotacji 35.000zł

Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów – ofertę Gminnego Klubu Sportowego 05-650 Chynów, ul. Wolska 6 – kwota dotacji 79.000zł

Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania