Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na terenie gminy Chynów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załączniki:

  1. Ewidencja_udzielonych_zezwolen.pdf