Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 27 marca 2015r.Informacjao wynikach otwartego konkursu ofertogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy ChynówNr 16/2015 z dnia 2 marca 2015...

WIĘCEJ 2015-03-27
Otwarty konkurs ofert - organizacja konkursu grantowego

Otwarty konkurs ofert - organizacja konkursu grantowego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)...

WIĘCEJ 2015-03-02
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 12-02-2015

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 12-02-2015

Informacjao wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów Nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 rokuw sprawie...

WIĘCEJ 2015-02-12
Powołano Komisję Konkursową

Powołano Komisję Konkursową

 Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 13/2015 z dnia 10 lutego 2015r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację...

WIĘCEJ 2015-02-10
Nabór członków do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej

 Wójt Gminy Chynów ogłasza nabór członków do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej.Członkiem...

WIĘCEJ 2015-01-20
Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2015

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt...

WIĘCEJ 2015-01-20