Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów Nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

Zadanie 1 – karate WKF/Shotokan na terenie Gminy Chynów – wpłynęła 1 oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „GROT” 05-650 Chynów 101

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł

Zadanie 2 – piłka nożna na terenie Gminy Chynów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy Chynów 05-650 Chynów

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 49.000 zł

Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewsk