W dniu 21 listopada 2017r. na XXXI sesji Rady Gminy uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r.