Zachmurzenie 10°C

Racheli, Sławy, Teofila

Aktualności

17-09-2014

II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2015 rok

Ogłoszenie z dnia 16 września 2014r.
 
Wójt Gminy Chynów 
ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi   oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2015rok.

17-09-2014

II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2015 rok

Ogłoszenie z dnia 16 września 2014r.

 
 
Wójt Gminy Chynów 
ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi   oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2015rok.

16-09-2014

Legia Warszawa sprzymierzeńcem w projekcie  „STOP- przemocy w gminie Chynów”

Legia Warszawa sprzymierzeńcem w projekcie „STOP- przemocy w gminie Chynów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chynowie rozpoczął udział w projekcie socjalnym realizowanym przez starszego pracownika socjalnego Monikę Słoniewską pt. „STOP-przemocy w gminie Chynów”, patronat honorowy nad projektem sprawuje Wójt   Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski.
Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie dzięki rozwojowi działań profilaktycznych na terenie gminy Chynów oraz bezpośrednie wsparcie osób zagrożonych i dotkniętych przemocą .

<   >