Informuję, że w dniu 10 lipca 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie uruchamianych programów unijnych oraz zapoznanie się z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda