Informujemy i przekazujemy do publicznej wiadomości, że w związku z dotkliwą suszą i niedostatkiem wody w wodociągach publicznych zostają wprowadzone dla miejscowości Jakubowizna, Edwardów, Budziszyn, Franciszków, Pawłówka, część miejscowości Przyłom, część miejscowości Wola Kukalska ograniczenia w dostawie wody codziennie w godzinach 14.00 do 16.00, poprzez zmniejszenie ciśnienia wody w wodociągu do czasu poprawy warunków pogodowych. Prosimy o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.