Gmina Chynów informuje, iż długotrwająca susza spowodowała wiele szkód w uprawach. Na podstawie monitoringu i opinii służb odpowiadających za uznanie terenów objętych suszą gdzie między innymi uznano część upraw na terenie gm. Chynów.

W obecnej sytuacji poszkodowani rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach rolnych powyżej 30% średniej rocznej produkcji, powinni składać do Urzędu Gminy w Chynowie wnioski o oszacowanie szkód.

Wnioski są dostępne na stronie bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl, u sołtysów i w Urzędzie Gminy. 

Wnioski należy złożyć niezwłocznie do urzędu. Szczegółowe informacje będą udzielone w Urzędzie Gminy w Referacie Rolnictwa budynek B pok. 6 tel. 48 6615752