Informuję, iż w dniach 26 – 27 sierpnia 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wyjazd w teren celem zapoznania się z przygotowaniem placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.
  2. Zapoznanie ze stanem prac remontowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń szkolnych do utworzenia zespołów szkolno – przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal