Informuję, że w dniu 01 września 2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zajęcie stanowiska w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków na terenie Gminy Chynów.
  2. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda