W dniu 6 sierpnia br. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Jakubowizna – Grobice w msc. Jakubowizna gmina Chynów”.

Wykonawcą robót była firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.Przedsięwzięcie to obejmowało przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego.

Gmina Chynów na w/w inwestycję uzyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 91.000 zł.