Wójt Gminy Chynów informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Chynów, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

- od 3 sierpnia 2015r do 31 sierpnia 2015r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Banku Spółdzielczego w Chynowie.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 86L

Stawka zwrotu podatku za 1L oleju napędowego – 95gr