Dbajmy o piękno wokół nas i uczmy tego najmłodsze pokolenia.

18 września 2015 roku uczniowie wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku pod opieką nauczycieli i wychowawców włączyli się aktywnie w akcję "Sprzątanie świata". Wyposażeni w odpowiedni ekwipunek i rękawiczki wyruszyli różnymi trasami, by oczyścić ze śmieci najbliższą okolicę. Podobnie jak przed rokiem uzbierało się ich niemało. Worki zapełniły się szybko butelkami, puszkami, różnymi papierowymi opakowaniami i szkłem.

Każda grupa dzieci wykazała się wielkim zaangażowaniem wykonując rzetelnie powierzone jej zadanie. Świadczy o tym ilość śmieci sprzątniętych z dróg i rowów, posegregowanych do odpowiednich worków.

Choć społeczność lokalna ma świadomość zanieczyszczenia środowiska, nie zawsze stosuje ją na co dzień, co można było zaobserwować podczas porządkowania. Na poboczach jezdni nadal są wyrzucane odpadki.

Takie przedsięwzięcie uświadamia już najmłodszym, by szanować środowisko i nie niszczyć go bezmyślnie.

Joanna Smolarek