W dniu 21 sierpnia 2015r. Gmina Chynów podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania z WFOŚiGW na zakup ubrań specjalnych, sprzętu LUKAS oraz motopompy przeznaczonych dla OSP Chynów. Całkowity koszt zadania – 20.186,40zł. Pozostałą po dofinansowaniu część kosztów zakupu, sfinansowano ze środków Gminy i OSP Chynów.