Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że 24 sierpnia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął kampanię informacyjną pod hasłem „Lataj z głową” dotyczącą zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), potocznie nazywane dronami, cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. W Polsce również zauważalny jest wzrost zainteresowania tymi urządzeniami. Aby wykonywać loty „dronem” w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy, należy posiadać świadectwo kwalifikacji, czyli dokument potwierdzający, że operator potrafi w sposób bezpieczny sterować takim urządzeniem, badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie. Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług, takich jak np. wykonywanie zdjęć czy kręcenie filmów wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji wydawanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego. Aktualnie w Polsce wydano ponad 1000 świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Niestety znaczna część osób użytkujących UAV w celach sportowych i rekreacyjnych nie posiada podstawowej wiedzy lotniczej, a urządzenia te, pomimo niepozornego wyglądu, podlegają przepisom prawa lotniczego i mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, dostrzegając pilną konieczność podniesienia wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu „dronów” w przestrzeni powietrznej, przygotował spot edukacyjny przedstawiający podstawowe zasady sportowego i rekreacyjnego wykonywania lotów z wykorzystaniem UAV w polskiej przestrzeni powietrznej. W ramach akcji uruchomiona została WOJEWODA MAZOWIECKI strona internetowa www.latajzglowa.pl, na której zamieszczone zostały podstawowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z bezzałogowych statków powietrznych.

Mając na uwadze wspólną troskę o bezpieczeństwo obywateli, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie działań informacyjnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez upowszechnienie w społecznościach lokalnych akcji pod hasłem „Lataj z głową”.

Z poważaniem

z up. Wojewody Mazowieckiego

Janina Miszewska

Dyrektor Biura Wojewody


Więcej informacji na temat zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi mogą Państwo znaleźć na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego

www.ulc.gov.pl/uav