Informuję, że w dniu 17 września 2015 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad

  1. Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnej Grupy Działania „Wspólna Sprawa”.
  2. Rozpoczęcie dyskusji na temat inwestycji gminnych w perspektywie do roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki niskoemisyjnej.
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda