W dniu 21 września odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla Chynów w ramach programu „Uzupełnienie sprzętu pożarniczego dla OSP Chynów” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00zł”

Dla jednostki OSP Chynów został zakupiony - Wąż hydrauliczny LUKAS 10 m z monozłączkami, Wspornik progowy LUKAS LRS 120, Ubranie specjalne Top-Fire – 6szt., Przecinarka Tarczowa Stihl TS 420, Pompa pływająca Niagara 1, Kurtyna wodna z regulacją

Całkowity koszt brutto realizacji zadania wynosi 20.186,40zł