Dnia 14 października 2015 r. w PSP im. Poetów Polskich w Zalesiu odbyła się uroczystość Ślubowania kl. I. Pierwszaki udowodniły, że potrafią już recytować wiersze, śpiewać piosenki, znają zasady dobrego zachowania i przepisy ruchu drogowego. Po występie złożyły ślubowanie i zostały pasowane przez Dyrektora Szkoły p. Teresę Głogowską na uczniów. Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz upominki od rodziców.

Następnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej ucz. kl. II i V zaprezentowali program artystyczny, który przygotowali pod kierunkiem p. A. Świątkiewicz. Uczennica z klasy V w imieniu uczniów złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Na zakończenie spotkania p. Dyrektor wręczyła nagrody pracownikom szkoły.