W dniu 13 października 2015 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych;
  2. Dyskusja nad propozycją zmian wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim infrastruktury technicznej;
  3. Wytypowanie zadań inwestycyjnych w ramach poszczególnych działań dofinansowanych z funduszy unijnych;
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda