W dniu 25.09.2015. w Gminnym Domu Kultury w Chynowie odbył się Jubileusz 50 –lecia Pożycia Małżeńskiego. Pięć par z terenu gminy Chynów otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

Uroczystego wręczenia Dostojnym Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie, legitymacji, dyplomów i kwiatów dokonali Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz oraz zastępca Kierownika USC Marzena Czamara.

Medale otrzymały następujące pary:

- Państwo Danuta i Henryk Kowarzyk z Gaju Żelechowskiego,

- Państwo Henryka i Stanisław Maciak z Sułkowic,

- Państwo Halina i Jerzy Najder z Jakubowizny,

- Państwo Aleksandra i Zenon Serafin z Woli Pieczyskiej,

- Państwo Irena i Henryk Zielińscy z Piekuta.

Po uhonorowaniu Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na tort i symboliczną lampkę szampana.

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu.