Dnia 12 listopada 2015 r. w Zespole Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie odbył się konkurs historyczny dla szkół podstawowych z gminy Chynów: Drwalewa, Chynowa, Pieczysk, Sułkowic, Zalesia, Watraszewa, Machcina i Budziszynka (dwie szkoły nie wzięły udziału) oraz dla gimnazjum Drwalewa i Chynowa. Konkurs organizowany był przez Dyrektora Zespołu Szkół w Drwalewie oraz nauczyciela historii Anetę Górską. Tegoroczny konkurs sprawdzał wiedzę o Józefie Piłsudskim. Zawierał 50 pytań zamkniętych i otwartych. Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie wiekowe: szkoły podstawowe (kl. IV – VI) i gimnazja. Łącznie wzięło udział 24 uczniów z obu grup.

Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Marta Kucharska z Drwalewa, II miejsce Oskar Kędzierski z Zalesia oraz III miejsce Patrycja Pachocka z Drwalewa, wyróżniona została Klaudia Górnicka z Watraszewa. 

W kategorii starszej, czyli gimnazjum odpowiednio miejsca zajęli:

I Michał Jankowski z Chynowa, II Piotr Olak z Chynowa, III Klaudia Jędralz Chynowa oraz wyróżnienie zdobyła Angelika Sztyber z Drwalewa.