Stało się tradycją, iż obchody Święta Niepodległości czczone są w drwalewskiej szkole tradycyjną wieczornicą poświęconą tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. We wtorek, 10 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 miała miejsce uroczystość patriotyczna, która zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, okolicznych mieszkańców, rodziców, dzieci i młodzież. Ta podniosła chwila rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Drwalewie zaprezentowali bogaty program artystyczny, deklamowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Montaż słowno-muzyczny nawiązywał do tragicznych i ważnych chwil państwowości polskiej, ale również ukazywał piękne tradycje, waleczność i bohaterstwo naszego narodu, który nigdy nie utracił ducha i wiary w lepsze jutro, z nadzieją patrzył w przyszłość. To była piękna lekcja historii i patriotyzmu odśpiewana i wyrecytowana przez dzieci i młodzież w hołdzie tym, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Po występie wszyscy zgromadzeni spędzili miły wieczór przy poczęstunku przygotowanym przez Rodziców naszych uczniów. Dyrektor szkoły składa podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości