W ramach projektu Działaj Lokalnie „Łapmy ulotne chwile” w naszej szkole odbył się konkurs fotograficzny pt. „Jest takie miejsce na ziemi …..Drwalew”

Konkurs adresowany był do wszystkich bez względu na wiek.

Celem naszego konkursu było zachęcenie do twórczej pracy z aparatem, popularyzacja piękna przyrody, rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej , kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającego świata oraz umożliwienie naszej społeczności współtworzenia albumu promującego lokalne walory przyrodnicze i krajoznawcze.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

Komisja konkursowa wzięła pod uwagę indywidualność spojrzenia i koncepcję wykonania fotografii,

ale przede wszystkim Jury oceniło prace pod kątem zgodności z tematem, poprawności technicznej zdjęcia, pomysłowości i kreatywności oraz walorów artystycznych i estetycznych.

Nagrodzeni zostali:

I miejsce

Katarzyna Nogal

Radosław Matysiak

Oliwia Turczyńska

II miejsce

Mateusz Gajewski

Natalia Mościcka

Marta Michalska

III miejsce

Damian Damętka

Igor Zaporski

Kornelia Walczak

Jury przyznało również 11 wyróżnień.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, informując jednocześnie, iż wystawę prac można oglądać w Zespole Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie.