13-go października w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Machcinie, odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Pani Dyrektor Hanna Rębiś rozpoczęła uroczystość przemówieniem. W ciepłych słowach zwróciła się do uczniów i ich rodziców zwracając uwagę na doniosłość wydarzenia. W podniosłej atmosferze , przed pocztem sztandarowym , w obecności rodziców i nauczycieli pierwszoklasiści ślubowali „ jak najlepiej się uczyć, godnie zachowywać, dbać o dobre imię szkoły”. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania . Uczniowie rozpoczęli nowy, ważny etap w swoim życiu – zostali przyjęci do grona uczniów szkoły. W części artystycznej dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Oprócz życzeń uczniowie zostali także obdarowani drobnymi upominkami. Życzymy wytrwałości i samych sukcesów w tym nowym, ważnym etapie życia.