16 listopada klasy V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Drwalewie odbyły lekcję w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu. Uczniowie zapoznali się z historią biblioteki i uczestniczyli w lekcji: Od tabliczki do kodeksu. Zajęcia w czytelni, przeprowadzone m.in. z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przybliżyły dzieciom genezę książki od glinianej tabliczki, pozwoliły przyswoić pojęcia i terminy związane z nią, poznać zdobienia księgi rękopiśmiennej oraz polskie dzieje Biblii Gutenberga. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, pracowali w grupach, wyszukiwali niezbędne informacje. Podczas spotkania w wypożyczalni poznali zasady funkcjonowania systemu bibliotecznego Mateusz. Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania Paniom z biblioteki za interesującą lekcję oraz miłe i serdeczne przyjęcie.