" Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości..." - Józef Piłsudski

Ojczyzno! Pamiętamy...

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Odzyskanie niepodległości sprawiło, że nasza Ojczyzna, po tylu latach cierpienia, była znowu wolna. Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono na pamiątkę tego zdarzenia, wyrażając szacunek dla przeszłości i dawno minionych zdarzeń.

My wszyscy mamy zachować je w pamięci i oddać należną cześć - czynimy tak, po dziś dzień.

Z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ważnego wydarzenia zapisanego na kartach historii, uczniowie klasy czwartej i piątej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku zaprosili na uroczystość upamiętniającą ten dzień. Spotkanie z przeszłością, które odbyło się 10 listopada, miało przybliżyć istotne momenty z dziejów naszego narodu.

Występ rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego przez społeczność szkoły. Następnie zebrani obejrzeli przedstawienie, osnute na motywach historycznych pt: "Barwy naszej ojczyzny", przygotowane pod kierunkiem pani Joanny Smolarek. Było ono ilustracją walki narodu polskiego z zaborcami, podkreślającą wiarę i nadzieję

Polaków na wolność i zrzucenie jarzma niewoli. Poszczególne sceny programu artystycznego odwoływały się do niezapomnianych wydarzeń historycznych: powstania listopadowego w 1830 roku, powstania styczniowego w 1863 roku, kolejnych zaborów Polski w latach: 1772, 1793, 1795, I wojny światowej 1914-1918 oraz 11 listopada 1918 roku.

Ukazanie momentu podziału ziem polskich przez Rosję, Prusy i Austrię, w które wcieliły się uczennice klasy IV oraz zdejmowanie dziewczynce, uosabiającej Polskę, korony z orłem, a założenie korony cierniowej i skucie łańcuchami to najbardziej poruszające i wymowne fragmenty części artystycznej.

Podczas spektaklu nawiązano także do zachowania obrazu ojczyzny w sercach Polaków i pielęgnowaniu myśli o jej wyzwoleniu poprzez wpajanie dzieciom miłości do kraju.

Zobrazowanie słowem i gestem dziejów naszego narodu, zaakcentowanie

faktu odzyskania niepodległości ukoronowaniem i oswobodzeniem uczennicy -

Polski sprawiło, że nawet najmłodsi uczniowie oglądali inscenizację z ogromnym zaciekawieniem. Daty historyczne, pojawiające się na tabliczkach, miały pomóc młodszym dzieciom w zapamiętaniu istotnych zdarzeń.

Młodzi artyści wspaniale odegrali powierzone im role, wprowadzając odpowiedni nastrój tamtych dni. Z szacunkiem opowiedzieli o drodze Polski do wolności, która nie była łatwa.

Odpowiednie stroje i przebrania oraz charakterystyczne rekwizyty dopełniły całości. Uwieńczeniem uroczystej akademii były miłe słowa podziękowania od pani dyrektor, za pracę i trud włożony w przygotowanie występu.

Taka interpretacja wybranych momentów naszej historii bardzo podobała się publiczności, która nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Joanna Smolarek