Od czerwca 2015 grupa nauczycieli z Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie realizowała projekt „Łapmy ulotne chwile” dzięki wsparciu finansowemu Programu „Działaj Lokalnie 2015” organizowanemu przez Stowarzyszenie W A R K A przy współpracy :Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Filantropii w Polsce, Powiatu Grójeckiego, Gminy Chynów i Partnerów.

Celem projektu było podniesienie rozwoju kulturalnego oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach „łapania ulotnych chwil” społeczność Drwalewa i okolic bawiła się i spędzała wspólnie czas na pikniku rodzinnym, Wieczornicy Niepodległościowej ale również wszyscy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach fotografii oraz w konkursie fotograficznym „Jest takie miejsce na ziemi… Drwalew” i to właśnie konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Jego celem było zachęcenie do twórczej pracy z aparatem, popularyzacja piękna przyrody, rozwijanie zainteresowań oraz umożliwienie społeczności współtworzenia albumu promującego lokalne walory przyrodnicze i krajoznawcze. Wystawę zdjęć można oglądać w Zespole Szkół w Drwalewie.

Czas na realizację projektu dobiegł końca, ale w przyszłości na pewno uda się jeszcze zrealizować wiele innych przedsięwzięć.