Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że w dniu 2 grudnia 2015r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Chynowie odbyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości.

W załączeniu wyniki przetargów: