Informuję mieszkańców miejscowości Budy Sułkowskie i Sułkowice, że Rada Gminy Chynów, uchwałą Nr IX/65/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie połączenia miejscowości Budy Sułkowskie i Sułkowice.

Konsultacje społeczne w sprawie połączenia miejscowości Budy Sułkowskie i Sułkowice w jedną miejscowość o nazwie Sułkowice odbędą się w dniu 17 stycznia 2016 r. (niedziela) w godzinach 8:00 - 18:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sułkowicach.

Dla umożliwienia bardziej szczegółowego zapoznania się z przedmiotem konsultacji oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości zapraszamy wszystkich mieszkańców Bud Sułkowskich i Sułkowic na poświęcone tym sprawom spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia (sobota) 2015 r. o godz. 16:00, w Publicznej Szkole Podstawowej w Sułkowicach.

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu oraz w zaplanowanych konsultacjach.

Wójt Gminy
Tadeusz Zakrzewski