W dniu 9.01.2016 roku w Zespole Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie odbyła się zabawa choinkowa i Dzień Babci i Dziadka, który przygotował oddział przedszkolny z Panią Teresą Małkowską.

Dzieci przygotowały i przedstawiły program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Popisały się swoimi umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i recytatorskimi. Dziadkowie byli zachwyceni umiejętnościami swoich wnuków i często nagradzali ich gromkimi brawami. Po występach Babcie i Dziadkowie zaproszeni zostali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.