Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że w dniu 21stycznia  2016r.  w Urzędzie Gminy w Chynowie odbył się przetargi ustne nieograniczone.

W załączeniu wyniki przetargów.