Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chynów na rok szkolny 2016/2017

Wójt Gminy Chynów na podstawie § 14 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942), podaje do wiadomości:

1)terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów na rok szkolny 2016/2017;

2)terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów na rok szkolny 2016/2017;

3)kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chynów na rok szkolny 2016/2017,

określone w n/w dokumentach:

- Zarządzeniu nr 8/2016Wójta Gminy Chynów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

- Uchwale nr II/14/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów.

- Uchwale nr X/70/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów.

- Uchwale nr X/69/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chynów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określa kurator oświaty.

Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski

Chynów, dnia 28.01.2016 r.