Urząd Gminy w Chynowie informuje, że posiada do sprzedaży:

Samochód osobowy marki OPEL Meriva,

minimalna cena sprzedaży 11.900,00 zł brutto

marka i model: OPEL Meriva 06-10

nr rejestracyjny: WGR 3F40

przebieg pojazdu: 169 808

rok produkcji: 2007

pojemność silnika: 1 598

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, posiada przegląd techniczny (do dn. 25.07.2016r.) oraz ważne OC (do dn. 22.07.2016r.).

Oferty na zakup prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chynowie do dnia 22.01.2016 r. do godz. 9.00. Ofertę należy umieścić w kopercie, która:

a)będzie zaadresowane na adres Urząd Gminy w Chynowie,

ul. Główna 67, 05 – 650 Chynów

b) będzie posiadać oznaczenia: „ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL MERIVA” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED 22/01/2016r. GODZ. 09.00”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2016 r. o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy w Chynowie – sala konferencyjna

Kryteria oceny ofert: najwyższa zaoferowana cena -100%

Osoba uprawniona do kontaktów: Pan Krzysztof Ambroziak – Tel. (48) 661-57-70

W/w samochód można obejrzeć w Chynowie przy ulicy Głównej 67 (Urząd Gminy Chynów) w dni powszednie w godzinach 800-1500.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 18.01.2016 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Chynowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chynow.pl