W dniu 24.02.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Remizy OSP oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne typu szambo o pojemności V=7,5m3 w m. Drwalew”. Wpłynęło 20 ofert. Planowany termin wykonania w/w inwestycji do dnia 30 września 2017 r.