Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 9/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

Zadanie 1karate WKF/Shotokan na terenie Gminy Chynów – wpłynęła 1 oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „GROT” 05-650 Chynów ul. Sportowa 3

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł

Zadanie 2piłka nożna na terenie Gminy Chynów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy Chynów 05-650 Chynów

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 40.000 zł

Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski