Już od 1 marca będą przyjmowane wnioski do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach realizacji Programu wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka.

Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wnioski będzie można składać online od 1 marca do 4 kwietnia 2016 r. poprzez Generator wniosków dostępny na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl. Projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2016 roku.

Dofinansowanie będzie możliwe tylko na projekt, który jest szeregiem działań prowadzących do aktywizacji danej społeczności na rzecz dobra wspólnego tj. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na jednorazową/jednodniową akcję.

2 marca w godz. 14.00 – 17.00 w Gminnym Domu Kultury w Chynowie odbędzie się szkolenie pt. „Jak zaplanować projekt i napisać wniosek do Konkursu” – jego celem jest pomoc w przejściu drogi od pomysłu do złożenia projektu w konkursie.
Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy pod nr tel. 504 968 412 lub mailowo asotek@stowarzyszeniewarka.pl

Działaj Lokalnie to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów, wolontariuszy, społeczników, osób młodszych i starszych, seniorów i młodzieży, a wszystko dzięki wsparciu lokalnych darczyńców (przedsiębiorców, samorządów, osób indywidualnych).

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a w Powiecie Grójeckim przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy z lokalnym samorządem: Gminą Jasieniec, Gminą Grójec, Gminą Chynów, Gminą Goszczyn, Gminą Warka oraz Partnerami Biznesowymi.