1 marca 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych gminy Chynów. W konkursie wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziszynku, Zespołu Szkół w Drwalewie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie.

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I -III i klasy IV-VI. Każdy uczestnik prezentował dwa dowolnie wybrane wiersze w języku angielskim. W niezależnym Jury zasiadły nauczycielki języka angielskiego spoza szkół podstawowych gminy Chynów – Katarzyna Borszyńska- Adrych (Publiczne Gimnazjum w Chynowie) i Magdalena Rozmuszyńska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu i Zespół Szkól w Goszczynie).

Jury oceniało recytację biorąc pod uwagę dobór repertuaru, znajomość tekstu, dykcję, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu, a zwłaszcza jego laureaci zaprezentowali bardzo wysokie kompetencje nie tylko językowe, ale również aktorskie.

W kategorii klas I - III :

I miejsce Daria Jędrzejczyk, uczennica klasy III ZSP w Chynowie,

II miejsce Alicja Bursa, uczennica klasy I tej samej szkoły

III miejsce Wiktoria Strupińska, drugoklasistka z Zespołu Szkół w Drwalewie.

Wyróżnienia przyznano:

Darii Smolarek kl. I, PSP w Budziszynku

Weronice Samoraj kl. III, ZSP w Chynowie.

W kategorii klas IV-VI

I miejsce Lidii Smolarek, uczennica klasy IV PSP w Budziszynku,

II miejsce Marcin Kobusiński uczeń kl. VI ZSP w Chynowie

III miejsce Wiktoria Żółkowska uczennica kl. VI ZSP w Chynowie

Wyróżnienie zdobyła :

Gabriela Wierzbicka, uczennica klasy VI Zespołu Szkól w Drwalewie

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe w języku angielskim, a wszyscy uczestnicy konkursu – dyplomy.

Nagrody ufundował Wójt Gminy Chynów, p. Tadeusz Zakrzewski.

Konkurs został zorganizowany przez Agatę Rutkowską, nauczycielkę języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie. Zapraszamy ponownie za rok!