Informuję, że w dniu 15 marca 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wystąpienie przedstawicieli firm Dablex i Hewalex dotyczące instalacji fotowoltaicznych oraz możliwości pozyskania na ten cel dofinansowań
  2. Wystąpienie Prezesa DSM w sprawie gospodarki wodno - ściekowej
  3. Ustalenie terminu i zaopiniowanie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji 
Krzysztof Wojda