27 kwietnia 2016 w naszej szkole odbył się IV Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas V i VI gminy Chynów. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów, reprezentantów gminnych szkół z: Budziszynka, Chynowa, Drwalewa, Machcina, Sułkowic, Zalesia i Pieczysk.

Konkurs tradycyjnie miał formę testu, który sprawdzał wiadomości gramatyczne, umiejętności komunikacyjne oraz znajomość kultury, tradycji i geografii Zjednoczonego Królestwa. Miał on na celu ocenę poziomu opanowania podstawowych sprawności językowych, ale przede wszystkim motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz integrowanie uczniów ze szkół gminy Chynów. Mamy nadzieję, że wyniki konkursu promują i mobilizują uczniów wykazujących zainteresowanie językiem angielskim oraz budują pozytywne nastawienie do nauki, a także aktywnego uczestnictwa w rywalizacji.

Wyniki konkursu były następujące:

I miejsce Kamila Stelmasiak

Paweł Taraszewski

II miejsce Klaudia Orzechowska

Arkadiusz Kusiak

III miejsce Maria Sadowska

Aleksandra Janowska

Patryk Kowalczyk

Oskar Sierakowski

Jakub Walczak

Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie wykazali bardzo wysokie umiejętności językowe i kulturowe, wskazuje to na bardzo dobre przygotowanie do konkursu, za co należą się podziękowania także nauczycielom.

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla wszystkich uczestników.

Hanna Dobrzyńska