Uprzejmie informuję, iż w dniu 5 maja 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji
  3. wyjazd w teren w sprawie oceny potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców
  4. podział środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na potrzeby komisji Rolnictwa
  5. sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący komisji
Stanisław Pilacki