Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z potrzebami mieszkańców w zakresie remontu dróg, zgłoszonymi w pismach.
  2. Propozycja podziału tłucznia.
  3. Informacja dotycząca potrzeb w zakresie oświetlenia ulicznego.
  4. Zaopiniowanie przystąpienia do inwestycji uzupełnienia oświetlenia ulicznego.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda