14 kwietnia 2016 r., wieczorem 45 – osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie wybrała się do Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie obejrzała sztukę Williama Szekspira pt. Romeo i Julia. Wzruszająca historia nieszczęśliwej miłości z dramatu Szekspira ukazana została w baletowej wersji z perspektywy XX wieku. Spektakl wywarł na wszystkich ogromne wrażenie. Bogatsi o duchowe przeżycia, przed północą, uczniowie wrócili do domów.