Dzień 5 maja jest celebrowany w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Z tego też względu w tym dniu, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku odbył się X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pn. „Młodzi Europejczycy”. Uczniowie, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i państwami do niej należącymi mieli możliwość sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych Gminy Chynów, którym nieobca jest tematyka związana z Europą i Unią Europejską. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i doskonałą znajomością zagadnień unijnych.

Laureatami konkursu zostało 3 uczniów, którzy uhonorowani zostali nagrodami książkowymi i dyplomami. 

Pierwsze miejsce zajął Gabriel Ozga z PSP w Budziszynku, miejsce drugie zajął Kamil Złotkowski z ZS-P w Chynowie, trzecie miejsce zajął Przemysław Bogdan z ZS-P w Chynowie. 

Jury przyznało również 3 wyróżnienia w konkursie w postaci nagród książkowych i dyplomów, które otrzymały: Klaudia Orzechowska z PSP w Pieczyskach, Kamila Stelmasiak z PSP w Pieczyskach oraz Weronika Gwardys z PSP w Budziszynku. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe.

E. Kubicka