W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku uroczyście obchodzono 225 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja - dokumentu, który odegrał ogromną rolę w dziejach Polski.

Uczniowie klas V i VI zaprezentowali zgromadzonym program artystyczny pt: „Nauczmy się na pamięć tego kraju”.

Przenieśliśmy się na chwilę do XVIII wieku, by przyjrzeć się bliżej wydarzeniu. Na naszych oczach chłop zrównał się z panem, mieszczanin ze szlachcicem, a król złożył przysięgę uznając wielkość konstytucji.

Słowa poetów, wypowiedziane podczas przedstawienia, ukazywały miłość do ojczyzny, poczucie patriotyzmu, a także rolę tej decyzji i jej wartość dla kolejnych pokoleń.

Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem odegrali swoje role, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

J. Smolarek