Od uchwalenia Konstytucji 3 Maja mija 225 lat. Dzień 3 Maja obchodzimy jako święto narodowe. Mimo że w Polsce uchwalono wiele innych konstytucji, żadna nie została przez historię tak wysoko oceniona. Żadna z nich nie miała bowiem aż tak doniosłego znaczenia jak konstytucja majowa, która była pierwszym w Europie, a drugim na świecie tego typu aktem prawnym. W trudnych dla naszego narodu czasach stanowiła źródło nadziei, otuchy i pokrzepienia dla wielu Polaków.

Jak co roku z tej okazji uczniowie klas IV - VI pod kierunkiem pań Grażyny Kęciek i Marzanny Walewskiej przygotowali uroczyste przedstawienie. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego w obecności pocztu flagowego. Następnie odegrano scenkę, w której nauczycielka zadaje uczniom pracę aby opracowali scenariusz rocznicy uchwalenia Konstytucji. Podczas tych zmagań młodzież odkrywa i recytuje wiersze: A.Oppmana „Twoja Ojczyzna”, W. Szymborskiej „Lekcja”, I. Krasickiego „Święta Miłości Kochanej Ojczyzny”. Poezja przeplatana jest patriotycznymi pieśniami w wykonaniu solistki Zuzanny Paprzyckiej uczennicy klasy VI oraz slajdami Matejko –Konstytucja 3 maja, Rejtan, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki. W dalszej części obradował Sejm Czteroletni zwany Wielkim, który stał się areną walki stronnictw politycznych.

Zwolennicy: „ Ratujmy Rzeczpospolitą! Uchwalmy Konstytucję!

Przeciwnicy: „Nie pozwalamy! Nie uchwalamy!

Zwolennicy reform postanowili wykorzystać jego obrady do uchwalenia nowych postępowych praw. Najważniejsze postanowienia zapadły wiosną 1791 roku. W tym momencie najpierw cicho potem głośniej słychać melodię poloneza i uczestnicy przedstawienia ustawiają się na środku sceny w parach do poloneza.

„W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły

Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali

Zgodzonego z narodem króla fetowali

Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król

kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat

wszystkie stany!”

Przedstawienie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem hymnu szkolnego „Roty”.

Elżbieta Runowska